Služby

Letní údržba komunikací, chodníků odstavných ploch a parkovišť

Letní údržba se provádí v období od 1. dubna do 31. října.

V rámci letní údržby komunikací, chodníků, veřejných prostranství, parkovišť, zastávek MHD, nástupišť, odstavných ploch, průmyslových, výrobních a logistických areálů, včetně business center zajišťujeme:

 • strojní úklid a čištění
 • kombinované čištění
 • kropení a splachování
 • zvlhčování vzduchu tlakovým rozmlžováním
 • čištění kanalizačních vpustí na komunikacích včetně výměny a doplňování krycích mříží
 • strojní čištění příkopových žlabů ocelovým kartáčem nebo frézováním
 • tlakové a vysokotlaké mytí a splachování
 • ruční úklid a čištění pro plochy nedostupné mechanizací
 • mytí svislého dopravního značení
 • blokové čištění
 • odprašnění a sběr odpadků
 • mytí městského mobiliáře (koše, lavičky apod.)
 • údržba dětských hřišť a souvisejícího mobiliáře
 • odstraňování žvýkaček
 • mobilní a stacionární sběr psích exkrementů z pevných i zatravněných ploch

Zametací vozy, mycí a čistící vozy, jejich nadstavby, ale i nosiče jsou nasazovány v závislosti na velikosti plochy, druhu terénu, struktuře povrchů udržovaných lokalit, včetně rozsahu a způsobu jejich znečištění. Díky technice a odbornosti našich pracovníků se dokážeme zajistit letní údržbu pro velké množství ploch různých typů.

 • Údržba zeleně a venkovních ploch, 007
 •  
 • Údržba zeleně a venkovních ploch, 003
 •  
 • Údržba zeleně a venkovních ploch, 002

Zimní údržba komunikací, chodníků odstavných ploch a parkovišť

Hondl Global Services, a.s. zajišťuje široké portfolio služeb vztahujících se k zimní údržbě silnic, chodníků, odstavných ploch, parkovišť, čištění komunikací a specifických zařízení.

[Údržbu komunikací zajišťuje zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí Vyhlášky 104/1997 Sb. V tomto zákoně je určena povinnost správce, případně vlastníka dané komunikace zajistit zmírnění závad ve sjízdnosti, tzn. zajistit zimní údržbu a bezpečné užívání předmětné komunikace.]

Zimní údržba se provádí v období od 1. listopadu do 31. března.

V rámci zimní údržby zajišťujeme:

strojní a ruční úklid sněhové pokrývky

 • pluhováním
 • zametáním
 • frézováním
 • sdruženým výkonem (pluhování a posyp)

strojní a ruční posyp

 • solením
 • inertním materiálem

ruční úklid sněhové pokrývky

 • odvoz a likvidace nahromaděného sněhu
 • služba call dispečinku s pohotovostí 24 hodin
 • prodej posypových materiálů pro maloodběratele
 • Zimní údžba komunikací a ploch, 001
 •  
 • Zimní údžba komunikací a ploch, 005
 •  
 • Zimní údžba komunikací a ploch, 004

Máte zájem o bližší informace?

Tel.: +420 844 777 666 | Mail: info@hgs.cz